حقایق عجیب و جالب درباره سیاهچاله ها که نمی دانستید (+عکس)
گروهی از فضانوردان به تماشای سقوط دوست فضانورد خود از داخل یک سفینه فضایی به سیاهچاله می افتند تا هرگز او را از افق رویداد نبینند. نور هرگز نمی تواند از افق رویداد فرار کند، بنابراین برای مدت طولانی در آن نقطه قابل مشاهده خواهد بود.