حمایت ایرانسل از فعالیت های توسعه خدمات مبتنی بر داده باز
رویداد توسعه خدمات مبتنی بر داده های باز ایرانسل – گلونیwpDiscuz