خبرگزاری مهر «زلنسکی» اجتناب کرده اند دیدار همراه خود رئیس جمهور آلمان امتناع کرد | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانفرانک والتر اشتاین مایر، رئیس جمهور آلمان روز سه شنبه در سخنرانی شخصی ذکر شد: «زاویه مخالف اوکراین نسبت به حضور ممکن است در کیف، مرا بر آن داشت به همان اندازه در قصد شخصی برای بازدید به این ملت {تجدید نظر} کنم».

رئیس جمهور آلمان ذکر شد کدام ممکن است باید تحقیقات بیشتری {در این} زمینه انجام دهد.

اوایل همانطور که صحبت می کنیم، روزنامه آلمانی بیلد به نقل اجتناب کرده اند تلویزیون راشا تودی گزارش داد کدام ممکن است ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین آموزش داده شده است است کدام ممکن است نمی شود همراه خود فرانک والتر اشتاین مایر در کیف دیدار تنبل. چون روابط خوبی همراه خود روسیه دارد.