خبرگزاری مهر: ۲ کاروان لجستیکی نظامی آمریکا در عراق هدف قرار گرفتند | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانرا انتخاب کنید و انتخاب کنید به گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند شفق نیوز، دارایی ها عراقی اجتناب کرده اند هدف قرار تکل ۲ کاروان لجستیکی نظامی آمریکا در جنوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمال عراق خبر دادند.

بر ایده این خبر، عالی تأمین امنیتی اظهار داشت کدام ممکن است در جریان حرکت کاروان لجستیکی نیروهای آمریکایی اجتناب کرده اند استان صلاح دینعالی انفجار کاروان را هدف قرار داد.

عالی بمب جدا خیابان ای نیز هنگام حرکت کاروان تدارکات نیروی دریایی آمریکا اجتناب کرده اند استان منفجر شد این قاره در جنوب عراق منفجر شد.

دارایی ها عراقی ادعا کردند کدام ممکن است این بمباران ها تلفات جانی نداشته است.