خبرگزاری مهر: meting out 400 تن کالاهای اساسی در شهرستان کنگان | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانمصطفی فرامرزی در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر تصدیق شد: در راستای ساماندهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساماندهی بازار اجتناب کرده اند اسفندماه قبلی ۳۷۰ تن بسیاری از کالاهای اساسی تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید meting out شده است.

وی شکسته نشده داد: در اجرای اصل استاندار بوشهر در خصوص meting out بسته های کالاهای اساسی در روستاها، ۳۰ تن اقلام برای ادغام کردن برنج، مرغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکر بین خانوارهای کشاورزی این شهرستان در جاری meting out است.

رئیس جهاد کشاورزی استان کنگان تصریح کرد: استراتژی meting out اجزا ساماندهی بازار به صورت مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمر در استان کنگان انجام تبدیل می شود.