خبر خوش وزیر علوم برای اساتید دانشکده در آستانه روز درک


 محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم در اظهار داشت‌وگو همراه خود خبرنگار گروه دانشکده خبرگزاری فارس، همراه خود ردیابی به این سیستم‌ریزی وزارت علوم برای پیشرفت اعضای هیات آموزشی دانشکده‌ها اظهار داشت: مبحث مرجعیت آموزشی برای ما اهمیت دارد کدام ممکن است {در این} زمینه سعی داریم جایگزین‌های مطالعاتی برای اساتید در تذکر بگیریم، در واقع این این سیستم‌ها به میزان تخصیص شهرت انجام می‌شود کدام ممکن است اساتید برای نمایندگی در جایگزین‌های مطالعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنفرانس‌های بین‌المللی راه اندازی شد می‌شوند.

وی افزود: اساتید دانشکده می‌توانند راهنمای بالا نامه های دانشجویان خارجی در مقاطع آموزش تکمیلی باشند، کتاب‌های در سراسر جهان مرجع بنویسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تالیف کتب آموزشی مشترک بین‌المللی داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه گذاری‌های مشترک آموزشی همراه خود اساتید کشورهای تولید دیگری رئوس مطالب کنند.

وزیر علوم اظهار داشت: در واقع همراه خود توسعه دنیای آنلاین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید برقراری آموزش‌های دیجیتال شرایط به گونه‌ای مهیا شده کدام ممکن است برگزاری کنفرانس‌های در سراسر جهان خواستن به حضور اشخاص حقیقی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی همراه خود کمترین قیمت می‌توانند به صورت دیجیتال در کنفرانس‌ها نمایندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سخنرانی‌ها استفاده کنند هر دو حتی خودشان سخنرانی داشته باشند.

انتهای پیام/
این مطلب را برای صفحه اول راهنمایی کنید