خبر ناسالم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شگفت آور برای ایرانیانی کدام ممکن است قصد مهاجرت به ترکیه را داشتند


نامزدها پاسپورت ترکیه باید قبلا ملکی به خوب ارزش ۲۵۰۰۰۰ دلار خریداری می کردند. درست در این لحظه وزارت ملت ترکیه همراه خود گفتن رقمی جدید متعدد اجتناب کرده اند خارجی هایی کدام ممکن است قصد مهاجرت هر دو {در این} ملت را داشتند شوکه کرد.

به گزارش کامبریس، ساعاتی پیش وزارت ملت ترکیه گفتن کرد کدام ممکن است حداقل در املاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستغلات برای اخذ پاسپورت ترکیه اجتناب کرده اند ۲۵۰ هزار دلار به ۴۰۰ هزار دلار مرتفع است.

ایرانی ها در ترکیه می کنند

به گزارش رسانه های ترکیه، ایرانیان طی ۲ سال قبلی ۱۶۶۱ نمایندگی را در ترکیه به سند رسانده اند. آنها علاوه بر این بیش اجتناب کرده اند ۱۶۰۰۰ خانه در ملت خریداری کردند. بر ایده این آمار ایرانیان اولین خریداران خارجی در ترکیه بودند.

ایرانی ها {در این} ۲ سال بیش اجتناب کرده اند ۴۵۷ میلیون لیر برابر ۳۱ میلیون دلار در ترکیه برای سند نمایندگی کردند. به همان اندازه در گذشته اجتناب کرده اند سال ۲۰۲۰، ساکنان عراق، سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه اجتناب کرده اند بهترین مشتریان ملک بودند.

به گزارش خبرگزاری آناتولو، خارجی ها در دومین ماه سال ۲۰۲۰، ۴۵۹۱ ملک در ترکیه خریداری کرده اند کدام ممکن است این میزان نسبت به ماه درست مثل سال در گذشته ۵۴.۹ سهم افزایش داشته است.

ایرانیان {در این} ماه ۷۱۱ واحد مسکونی در ترکیه خریدند. عراقی ها ۶۳۳ تجهیزات را انتخاب کنید و انتخاب کنید روس ها ۵۰۹ تجهیزات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن مشتریان خارجی در بهمن ماه خریدند.

آگهی مهاجرت به ترکیه همراه خود ماشین نیسان آبی

مهاجرت ایرانیان به ترکیه به حدی است کدام ممکن است محیط درآمد زیادی را برای نمایندگی های واسطه تحمیل کرده است. سریال نیسان آبی کدام ممکن است در ماه های جدیدترین اجتناب کرده اند جامعه حاضر خانگی چاپ شده تبدیل می شود، در نیمه های جدیدترین به طور مستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمستقیم توده ها اجتناب کرده اند عالی نمایندگی املاک در ترکیه خبر داده است.

این نمایندگی ایرانیان را به در سرمایه گذاری های مسکن ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکل پاسپورت ترکیه الهام بخش می تدریجی.

این خبر تمام شد…

برای ورود سریعتر: