خرید سالم – دکتر مجید کلاهدوزان


خرید مواد غذایی یک تجربه بسیار ساده است و اگر از یک لیست خرید سالم شروع کنیم ، خوردن چیزهای سالم آسان تر است.

با شرکت در کلاس های آنلاین ، به شما آموزش می دهیم که گزینه های سالم را انتخاب کرده و خرید کنید.

سهشنبه 18 ثانیه

ساعت 9 بسیاری

با سخنرانی یک زن دکتر نایب پور

برای پیوند دادن به یک شماره

09160358760

ارسال پیام در واتساپ.

دیدگاهتان را بنویسید