خسارت سیل یزد /۲۲۰ خانه
میراث فرهنگی استان یزد: پس از بارندگی های سیل آسا در مناطق مختلف استان یزد، جاری شدن سیلاب در سراسر منطقه ادامه داشته و موجب آبگرفتگی معابر، منازل و مغازه های شهر و ایجاد ناامنی و خسارت به سازه های آسیب دیده شده است. شهر یزد از جمله تاریخ شهر یزد.