خواه یا نه فیلمو اجتناب کرده اند کرخه به همان اندازه راین سانسور کرد؟


خواه یا نه فیلمو اجتناب کرده اند کرخه به همان اندازه راین سانسور کرد؟

بر ایده بررسی ها گالن روابط کلی فیلمیو در خصوص مطلبی همراه خود عنوان «نقد سانسور صحنه های انقلابی برخی بازدیدها در فیلیمو» برای خبرگزاری فارس محتوای متنی زیر را در اختیار رسانه ها قرار داد:

خبرگزاری فارس در نیمه پیگیری (فارس ب) اشتباه است، «انتقادات سانسور صحنه‌های انقلابی برخی فیلم‌ها در فیلمو» را آشکار کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلتفرم فیلیمو را به سانسور سینما اجتناب کرده اند کرکا به همان اندازه راین متهم کرده است.

همراه خود ملاحظه به اینکه پیش بینی {می رود} رسانه هایی معادل خبرگزاری فارس پس اجتناب کرده اند تعیین مقدار صحت مطالب، مطالبی را آشکار کنند، روابط کلی فیلیمو در راستای توجه بخشی به عموم، دلایل زیر را در اختیار بینندگان این گونه رسانه ها مکان ها.

فیلمو این فیلم را اجتناب کرده اند کرخا به همان اندازه راین مستقیماً اجتناب کرده اند بخش هنری خریداری کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محتوای خریداری شده را همراه خود مجوز وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی با بیرون هیچ گونه دخالتی آشکار کرد.

اجتناب کرده اند کرخه به همان اندازه راین

این فیلم محصول سال ۱۳۷۱ به نویسندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا است کدام ممکن است به آینده متعدد اجتناب کرده اند قربانیان استفاده اجتناب کرده اند سلاح های شیمیایی در مبارزه ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق می پردازد. اجتناب کرده اند جمله بازیگران این فیلم می‌توان به علی دکردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هما روستا ردیابی کرد. موسیقی معروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرکاربرد این فیلم تأثیر ماجد انتظامی است.

این فیلم اولین همکاری سینمایی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلمان است. اجتناب کرده اند کرخه به همان اندازه راین اولین فیلم ایرانی پس اجتناب کرده اند انقلاب است کدام ممکن است تقریباً تمام سکانس های فیلم در کشوری تولید دیگری فیلمبرداری شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولیت کارستان تنها پایان دادن چنین ماموریت ای توسط خودم {بوده است}.

داستان فیلم، داستان مختصر: سعید، منصفانه بسیجی داوطلب در میدان مبارزه کدام ممکن است برای معالجه توجه به آلمان بازدید می تنبل، همراه خود خواهرش لیلا کدام ممکن است سال هاست همراه خود شریک زندگی آلمانی اش در شهر کلن اقامت می تنبل، جلب رضایت می تنبل. سعید تخیل و پیش بینی شخصی را به کف دست می آورد. حالا محیطی جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمعمول در جلو دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهرش کدام ممکن است سعید را پنجره ای به خاطرات در اطراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید گران قبلی می بیند. سعید برای یادآور ایران کنار هم قرار دادن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج آزمایش های پزشکی فعلی او همه عامل را به هم می زند.

فیلم را همین جا ببینید

انتهای پیام