خوب پرنده در حین سخنرانی شانه بایدن را شکست (فیلم)
مشتریان سایبری، رسانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت‌های جمهوری‌خواه جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا را {به دلیل} خرابکاری با اشاره به خوب پرنده هر دو حشره در کتش هنگام صحبت کسب اطلاعات در مورد تورم مورد تمسخر قرار دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این ویدئو برای انتقاد اجتناب کرده اند وضعیت خرس مدیریت آمریکا در آمریکا استفاده کردند.