خوزستان/ اعتراض نوزادان تب دار به قطع برق (فیلم)
مردی از اهالی روستای منصوره نوزاد خود را که از گرما رنج می برد در آغوش گرفت و در ورودی اداره برق شادگان خوزستان پرسید این کودک چه گناهی کرده است؟ از ساعت ۱۱ صبح تا الان ماشینو برق بزنم گرمه تقصیرشون چیه تو گرما؟ بیا، چه اشکالی دارد که مادر و خواهر در گرما در ماشین بنشینند؟