دادستانی: همکاری شهرداری آبادان با عبدالباقی/ شهرداری مقصر حادثه کلانشهر است.
گلم عباس ترکی: مسئولیت نظارت بر ایمنی ساخت و ساز بر عهده وزارت حمل و نقل جاده ای و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی عمران، شهرداری و در آن صورت اداره، اداره و برخی از قسمت ها است. سازمان آتش نشانی و مدیریت بحران قانون مربوط به این موسسه به صراحت بیان می کند که باید وارد ساختمان غیر ایمن شوید.