داعش در سال ۲۰۲۲ صدها نفر را در مالی اعدام کرد


به گفته عفو بین الملل، داعش امسال صدها نفر را در شمال شرقی مالی کشته است.

به نقل از سایت النشره ایسنا، سازمان عفو ​​بین الملل در گزارشی اعلام کرد که داعش امسال صدها نفر را در شمال شرقی مالی کشته است. ده ها هزار نفر از روستاییان پس از از دست دادن اموال خود در حملات از ماه مارس، خانه های خود را ترک کرده اند.

در این گزارش آمده است: گروه های اسلامی رادیکال در شمال شرقی مالی حملات هولناکی را به روستاها انجام داده و غیرنظامیان را سر بریده و اموال آنها را غارت کرده اند.

دولت مالی باید حمایت و کمک بیشتری به روستاییان در معرض خطر حمله ارائه کند.