دبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانبول شلوغ ترین فرودگاه های جهان هستند


فرودگاه در سراسر جهان دبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرودگاه جدید استانبول اجتناب کرده اند تذکر میزبانی اجتناب کرده اند مسافران خارجی در رتبه های اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم شلوغ ترین فرودگاه های جهان قرار گرفتند.

به گزارش کامپرس، فرودگاه دبی میزبان ۲۹ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ هزار مسافر خارجی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرودگاه ۲۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ هزار مسافر خارجی را در صدر فهرست قرار داد. فرودگاه آمستردام همراه خود ۲۵.۵ میلیون مسافر خارجی به سومین فرودگاه شلوغ جهان تغییر شده است.

فهرست ۱۰ فرودگاه شلوغ جهان در سال ۲۰۲۱ کدام ممکن است میزبان مسافران خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی بوده، برای ادغام کردن ۸ فرودگاه آمریکا و یک دو فرودگاه چین است.

پیش سوراخ بینی تبدیل می شود همراه خود کاهش محدودیت های بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید باز شدن مرزهای ملت به روی مسافران خارجی، انواع پروازها در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ افزایش یابد.
انتهای پیام

برای ورود سریعتر: