درآمد غیرنقدی شهرداری تهران چقدر بوده است؟


به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، ابوالفضل فلاح امروز در شورای شهر درباره دخل و خرج شهرداری تهران اظهار داشت: متأسفانه در سال های اخیر ثبت هزینه ها کند بوده و هزینه ها از پرداخت ها عقب است. .

معاون مالی و اقتصاد شهری رئیس جمهور در تهران با بیان اینکه حقوق مرکزی پرداخت شده و ثبت نشده است، گفت: نمی توانیم مبلغ را گزارش کنیم زیرا مبادلات ثبت نشده و حقوق به صورت حسابی پرداخت شده است. از نظر مدیریت هزینه، پرداخت های متمرکز به ما کمک کرده و بدهی ما را کاهش داده است.

در مورد بحث درآمد غیر نقدی: یکی از معایب درآمد غیر نقدی سلیقه بود، حتی اگر در تماس دلالی می شد. این باعث شد کار کند شود. اقداماتی از سه هفته گذشته آغاز شد و قرار شد فعالیت نهادهای میانجیگری تا پایان شهریورماه تمدید و تا پایان این ماه تماس برقرار شود. در نهایت می توان گفت که کمبود درآمد غیر نقدی تقریباً برطرف شده است.

۱۲۰۰ میلیارد تن دریافتی غیرنقدی فلاح گفت: انتظار داریم تا شهریور ماه دریافت های غیرنقدی به میزان ۵۰ درصد مبلغ مصوب محقق شود که قطعاً تکمیل شده و عقب ماندگی ها را پوشش می دهد. و افزایش نسبت به سالهای گذشته شاهد افزایش چشمگیر خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه تحقق درآمد در چهار ماهه نخست سال به ۱۲ هزار میلیارد تن معادل ۲۵ درصد بودجه مصوب رسیده است، گفت: در صورت ادامه این روند، زمینه عملیات خود را فراهم خواهیم کرد. . پیش بینی می شود افزایش درآمد به بیش از ۹۰ درصد به ویژه در درآمدهای غیر نقدی.

فلاح در خصوص خرید قیر از طریق بورس کالا خاطرنشان کرد: این موضوع باعث کاهش ۳۰ درصدی هزینه های ما می شود.

انتهای پیام/
این مقاله را در صفحه اول توصیه کنید