درخواست برای توسعه دوچرخه های مشترک برای کمک به حمل و نقل پاک


درخواست برای توسعه دوچرخه های مشترک برای کمک به حمل و نقل پاک

خبر دادن گلو کمپینی تحت عنوان “درخواست برای توسعه دوچرخه های مشترک برای کمک به حمل و نقل پاک” در حال انجام است.

در متن این کمپین خطاب به رئیس شورای اسلامی، وزیر کشور، رئیس سازمان شهرداری و دهیاری های کشور، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس دولت ملی آمده است. ، بنیاد نخبگان، آن:

«افزایش تردد در داخل شهر و در نتیجه افزایش تراکم ترافیک، مشکلات و معضلات چند جانبه ای را برای شهروندان و سیستم مدیریت شهری ایجاد می کند.

از یک سو ترافیک در برخی موارد کور شده است و از سوی دیگر آلودگی های زیست محیطی در کوتاه مدت و بلندمدت خطرات زیادی را متوجه شهروندان و عابران پیاده می کند.

یک راه حل موفق و اثبات شده در کشورهای توسعه یافته برای کمک به حل مشکلات ترافیکی و کاهش آلودگی، استفاده از خدمات اشتراک دوچرخه است. یک راه حل سبز و انسان محور می تواند به کاهش آلودگی، بهبود جریان ترافیک و زیباسازی شهر کمک کند.

در شرایط کنونی امیدواریم مدیریت شهری به ویژه شهرداری تهران اقدامات ملموسی برای حمایت از این مدل حمل و نقل دانش بنیان انجام دهد.

ما امضاکنندگان این کمپین حمایت خود را از این درخواست اعلام می کنیم.

برای امضای کمپین به این لینک مراجعه کنید.

ما می خواهیم زنان بتوانند از موتورسیکلت و دوچرخه در کارهای روزمره خود استفاده کنند

برای مشاهده و حمایت از کمپین های دیگر روی این لینک کلیک کنید.

انتهای پیام

ایرانی ها نگران چه هستند؟
اینجا را ببین