در بورس هفته آینده فروش بی رویه این خودروها/ قیمت این خودروها شکسته می شود

فروش غیرعادی این خودروها در بورس در هفته آینده/ قیمت این خودروها شکسته شد – تجارت نیوز