در روزهای اخیر، قربانیان باید با پلیس تماس بگیرند


در راستای حفظ منافع شهروندان، شهروندان گرانقدری که بر اثر حوادث اخیر متحمل خسارات مالی و مالی شده اند، از سوی سازمان پلیس اعلام شد جهت محاسبه خسارت و جبران خسارت با ستاد پلیس پیشگیری پایتخت واقع در میدان انقلاب تماس بگیرند. آنها

اداره پلیس کلانشهر گفت: شهروندانی که در اغتشاشات اخیر آسیب دیده اند با مرکز پیشگیری پلیس تماس بگیرند.

به گزارش ایسنا، مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی کلانشهر گفت: پس از آخرین حادثه، دشمنان تمام تلاش خود را به کار گرفته اند تا وحدت، یکپارچگی و یکپارچگی کشورمان را خدشه دار کنند و هرج و مرج، التهاب و ناامنی را در کشور ایجاد کنند. کشور.” آنها دشمن ملت بزرگ ایران هستند و برای ایجاد امنیت در کشور تلاش کردند و اتفاقاتی را رقم زدند که به برخی از شهروندان خسارت مادی و مالی وارد کرد.

لذا سازمان نیروی انتظامی به منظور حفظ منافع شهروندان به شهروندان گرانقدری که بر اثر حوادث اخیر متحمل خسارات مالی و مالی شده اند اعلام می دارد جهت جبران خسارات وارده با ستاد فرماندهی پلیس پیشگیری پایتخت واقع در میدان انقلاب تماس حاصل فرمایند. خسارت.