در روستای زلزله زده هرمزگان چه می گذرد؟


در روستای زلزله زده هرمزگان چه می گذرد؟

خبر دادن گلو هر بار که به مناطق زلزله زده غرب هرمزگان می روم فکر می کنم حتما من، پدر و مادرم، خواهرم و همسایه هایم جای این مردمی بودیم که بعد از زلزله شدید در حال غرق شدن هستند. جمعه شب.

زمین لرزید؛ آنقدر لرزید که خانه ها فرو ریخت.

و نه فقط در یک روستا در سرزمین پهناور بین بندر هامر و بندرلنگ.

اکنون روستای همیشه آرام و آرام سایه هوش از دور به تردد خودروها و کامیون های خدماتی معروف شده است.

اما نه سایه دلپذیری دارد و نه خیابانی.

سایبان ها کم کم وارد می شوند و تقریباً همه چادرها در سایه تهویه می شوند.

غذا کافی است، آب فراهم است، لباس در دست بچه ها و زنان است.

اما همه این اتفاقات خوب بیشتر در سایه خوشی رخ داده است، سایر روستاهای زلزله زده مانند کلاتو، برکه سفلین، حنادان، دوآب و غیره به اندازه سایه کامل نیستند. خوشی. کمک خواستن.

به عنوان مثال، آب آشامیدنی در حوضچه سفالین سخت است. مسئولان تلاش می کنند؛ اما این کافی نیست.

اعتراف کنید که ما مردمی ناسپاس نیستیم، اما هوای گرم، رطوبت بسیار زیاد، خانه های ترک خورده و چکیدن زن و بچه در گرما بیشتر ما را آشفته می کند.

خانه های آسیب دیده در اثر زلزله در بندرلنگه قابل سکونت نیست

نیاز آبی مناطق زلزله زده بندرلنگ

زلزله زدگان هرمزگان نیاز فوری به کولرهای پنجره ای دارند

انتهای پیام

خبرنگار: سعید دادی زاده

نگرانی ایرانی ها چیست؟
اینجا را ببین