در مهرماه روزانه ۵۵ نفر در تصادفات رانندگی مجروح شدند


بیشترین تصادفات بین ساعت ۱۲ تا ۱۴ رخ داده است که در این مدت خستگی و ضعف رخ داده است.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: در حوادث رانندگی در مهرماه ۵۵ نفر مجروح و ۲۰۰ خودرو آسیب دیدند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ سرهنگ احسان مومنی رئیس اداره تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران گفت: ۳۰ درصد فوتی های پایتخت را موتورسوار بودند و متاسفانه در مهرماه موتورسواران فاقد کلاه ایمنی بودند.

وی افزود: بیشترین تصادفات بین ساعت ۱۲ تا ۱۴ رخ داده است که به معنای خستگی و ضعف مردم در این مدت بوده که شهید هرازی، شهید بابایی و شهید صیاد شیرازی بیشترین تصادفات را داشته اند.

سرهنگ مومنی تاکید کرد: نیمی از تصادفات موتورسواران در محور بزرگراه رخ داده است.

وی گفت: در مهرماه روزانه ۵۵ نفر در تصادفات رانندگی مجروح و ۲۰۰ خودرو خسارت می دیدند که خوشبختانه در مهرماه امسال میزان تصادفات و جراحات کاهش یافت.