دیدار هیئت حج با مقام معظم رهبری (عکس)
مقام معظم رهبری روز چهارشنبه ۱۸ خردادماه در دیدار مسئولان حج امسال با تأکید بر اینکه حج رکن زندگی انسان است و حاوی درس های مهمی برای عرصه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی است، تأکید کردند.