رئیس آژانس انرژی هسته ای: این آژانس همچنان بر تاسیسات هسته ای کشور نظارت و حفاظت می کند
محمد اسلامی: در مورد رآکتور تحقیقاتی به ویژه رآکتوری که می توان سوخت را در راکتورهای دیگر آزمایش کرد، بنا داریم بر اساس تحقیقاتی که انجام داده ایم، ساخت راکتور تحقیقاتی اصفهان را از هفته آینده به طور رسمی آغاز کنیم.