رئیس جمهور با رئیس جمهور ترکمنستان دیدار و گفتگو کرد
رئیس جمهور: تسهیل در صدور روادید تجاری و افزایش سفرهای تجاری بین دو کشور زمینه را برای گسترش و گسترش روابط تجاری دوجانبه فراهم می کند. همچنین بر اساس درخواست اخیر جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد ظرفیت سوآپ گاز ترکمنستان به آذربایجان را از طریق کشورمان افزایش دهد.