رئیس دانشگاه تربیت مدرس: هر هفته با درخواست معلمان مواجه هستیم. آنها برای یک سال از کشور مرخصی بدون حقوق می گیرند
در کنار خروج دانش آموزان خوب از کشور، معلمان نیز با مهاجرت مواجه هستند. سرعت چهار ماه پیش آنقدرها هم سریع نبود، اما با گذشت زمان سرعت بیشتر و سریع‌تر شده است، و اکنون سریع‌تر و سریع‌تر می‌شود، به این معنی که ما با دانشگاهیان روبه‌رو هستیم که دوست دارند اینجا بمانند، اما نمی‌توانند. به دلایل مختلف.