رضا براهینی در کانادا تشییع شد (+عکس)
رضا براهینی در ۲۱ آذر ۱۳۴۰ در تبریز به دنیا به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۴ فروردین ۱۴۰۱ درگذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اواخر دهه هفتاد در کانادا اقامت می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال های آخر عمر دچار فراموشی بود.