رنگ هایی کدام ممکن است کالا را افزایش می دهند!


به گزارش چچیلاس نیوز، رنگ ها در همه زمان ها برای افراد دیدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جالب بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه زمان ها ملاحظه مردمان را به شخصی جلب می کنند، سهم زیادی اجتناب کرده اند مردمان فریب دادن رنگ ها می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر اوقات رنگ خاصی را دوست دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را رنگ مورد کنجکاوی شخصی می دانند.

امروزه مردمان اجتناب کرده اند رنگ های خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرگرمی انگیز برای بازاریابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر محصولات شخصی استفاده می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استفاده اجتناب کرده اند {این رنگ} ها به کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازاریابی شخصی کمک می کنند به همان اندازه تا حد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر به مشتریان حاضر شود.

۱. رنگ صورتی

خوب بررسی در سال ۲۰۰۵ نماد داد کدام ممکن است ورزشکارانی کدام ممکن است صورتی می پوشند احتمال بیشتری برای شکست دادن حریف شخصی دارند. صورتی امکانات، اضطرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطر را تداعی می تنبل. مختلط غیرمعمول کدام ممکن است باید در اشیا خاص استفاده شود.

صورتی مکان استفاده تبدیل می شود؟

در همه جای مکان تبدیل می شود ذکر شد! تقریبا تمام پانل های فروش عمومی صورتی هستند، حتی فروش عمومی های جمعه سیاه! هیچ رنگی یادآور صورتی به ترغیب خریدار برای انجام اقدامات بلافاصله را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساسی پاسخ نمی دهد.

صورتی رنگی است کدام ممکن است سرگرمی را شعله ور می تنبل. شناخته شده به عنوان مثال، اگر نیاز دارید خصوصی را راضی کنید کدام ممکن است کسب تنبل، روی دکمه “اکنون کسب” در شبکه مکان شخصی همراه خود رنگ صورتی کلیک کردن کنید. تاثیر آن بی همتا است.

۲. رنگ آبی

عملکرد آبی در افزایش کالا قابل انجام است در به نظر می رسید اول خاص نباشد. آبی استراحت، راحتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری را تداعی می تنبل. متعاقباً رنگ ترجیح نمایندگی های بیمه است. آبی علاوه بر این روزی {مفید است} کدام ممکن است بخواهید حس ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راحتی را به معما شخصی القا کنید. متعاقباً {این رنگ} برای محصولاتی کدام ممکن است پرهزینه هستند هر دو خواستن به بالایی دارند فوق العاده صحیح است.

آبی در مکان استفاده تبدیل می شود؟

رنگ آبی {به دلیل} خاصیت استراحت بخشی کدام ممکن است دارد استرس خریدار را در زمان کسب به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. در حالی کدام ممکن است پیش بینی داریم رنگ صورتی تصمیمی احساسی بگیرد، پیش بینی داریم آبی به مشتریان ضمانت دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنها بگوید: “دریغ نکنید! اکنون زمان کسب است!”

متعاقباً آبی برای زمینه شبکه مکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو گفتگو، جایی کدام ممکن است می خواهیم اعتقاد خریدار را جلب کنیم، برتر است. جدا از این، می‌توانید همراه خود بستگی به رنگ آبی مشتریان را {به سمت} انتخاب‌های پرخطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخاطره‌آمیز یادآور بیمه، سرمایه‌گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این امتیازات پزشکی بکشانید.

چون آن است گفتیم، اکثر نمایندگی ها با اشاره به پول را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمانت اجتناب کرده اند آب استفاده می کنند. رنگ آبی تیره نماد دهنده عرف، هوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو است. وقتی می خواهید شهرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی شخصی را نماد دهید، آبی رنگ شماست.

۳. رنگ بی تجربه

بی تجربه رنگ شخصیت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات خالص، طبیعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستدار اطراف زیست را تداعی می تنبل. به دلیل، نمایندگی هایی همراه خود چنین پیگیری ها قطعاً اجتناب کرده اند رنگ بی تجربه استفاده می کنند. اجتناب کرده اند طرفی وقتی در یک واحد محصول بی تجربه می بینید، حس اصالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلوص را ارائه می دهیم القا می تنبل.

رنگ بی تجربه در مکان استفاده تبدیل می شود؟

کنار اجتناب کرده اند شخصیت، رنگ بی تجربه همراه خود شهود انسانی ما اتصال محکم دارد. چندین بررسی نماد داده است کدام ممکن است رنگ بی تجربه باعث تحریک توهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاقیت تبدیل می شود. حتما ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است بی تجربه رنگ حرکت در چراغ های راهنمایی مختلف است. متعاقباً روزی کدام ممکن است می خواهید خریدار را {به سمت} خاصی هدایت کنید هر دو انتخاب مناسب را به او نماد دهید، اجتناب کرده اند رنگ بی تجربه بیشترین استفاده را ببرید.

بی تجربه خوب محدوده برتر برای الهام بخش معما هر دو ارتباط است. در پس‌زمینه‌های سفید عظیم، بی تجربه همراه با رنگ‌های متضاد هر دو جایی کدام ممکن است می‌خواهید به سادگی ملاحظه بیننده را به شخصی جلب کنید، کار می‌تنبل. به معنای واقعی کلمه هستند برای الهام بخش معما به اقدام بلافاصله، بی تجربه یادآور خوب مو صورتی حرکت می تنبل! علاوه بر این اجتناب کرده اند رنگ بی تجربه برای محصولات دیجیتال هر دو هدایای تبلیغاتی بیشترین استفاده را ببرید.

۴. بنفش

بنفش نماد دهنده ثروت، از اشراف زاده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات است، به منظور که در زمان های قدیم مردمان روال مجاز به ورزشی رنگ بنفش نبودند! بنفش رنگی جسور را انتخاب کنید و انتخاب کنید جالب است کدام ممکن است ارتباط تنگاتنگی همراه خود حس معنویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاقیت دارد. بنفش می‌توان ذکر شد چهره بزرگسالان است، متعاقباً به فریب دادن بینندگان زن پاسخ بهتری می‌دهد. با این حال اگر می‌خواهید اجتناب کرده اند رنگ بنفش برای ظاهری مردانه‌تر بیشترین استفاده را ببرید، اجتناب کرده اند بنفش تیره‌تر همراه با آبی بیشترین استفاده را ببرید.

رنگ بنفش مکان استفاده تبدیل می شود؟

اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است بنفش خوب رنگ خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید منحصر به شخص است، می توانید اجتناب کرده اند آن برای راه اندازی شد برند شخصی بیشترین استفاده را ببرید. {این رنگ} زرد را پایان دادن می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای شبکه مکان ها هر دو محصولاتی در رنگ های مات یادآور آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوسیون محدوده برتر است. بنفش علاوه بر این حس رقبا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی را بر می انگیزد. متنوع اجتناب کرده اند نمایندگی های هر دو آموزشی توانسته اند همراه خود استفاده اجتناب کرده اند رنگ معما، برند شخصی را به رنگ بنفش حک کنند.

۵. رنگ مشکی

اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است رنگ مشکی فوق العاده محکم است، بیشتر اوقات شناخته شده به عنوان پس زمینه برای طراحی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبکه مکان ها استفاده تبدیل می شود. برندهایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند رنگ مشکی استفاده می کنند می خواهند حس مجلل بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرانبها را در اذهان عموم تداعی کنند. رنگ مشکی معمولا در محصولات مردانه استفاده تبدیل می شود.

رنگ مشکی در مکان استفاده تبدیل می شود؟

برای بررسی رنگ مجلل برند رولزرویس بیندازید. هر جا کدام ممکن است بخواهیم مشتریان شخص را خرس تاثیر قرار دهیم، رنگ مشکی محدوده ماست. اگر می‌خواهید محصولتان خاص‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبا‌تر به تذکر برسد، به سختی طلایی همراه با مشکی قرار دهید.

{فراموش نکنید} کدام ممکن است رنگ مشکی محدوده خوبی برای شبکه مکان هر دو لیست چت اینترنت نیست کدام ممکن است به سختی منزجر کننده است.

۶. رنگ نارنجی

نارنجی رنگ فوق العاده روشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جالبی است. در حالی کدام ممکن است صورتی روشن خیلی انصافاً نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید صورتی تیره تر مطالعه محتوای متنی را دردسر می تنبل، نارنجی همراه خود رنگ های تولید دیگری فوق العاده دیدنی به نظر می رسد مانند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود رنگ های پس زمینه خاص ست تبدیل می شود. نارنجی در انتخاب های تصمیم، دعوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب شبکه مکان های مختلف استفاده شده است. یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مزایای نارنجی غیر معمول بودن آن در دنیای برندسازی است کدام ممکن است {این رنگ} را برای شبکه مکان هر دو محصول ممکن است منحصر به شخص می تنبل.

رنگ نارنجی در مکان استفاده تبدیل می شود؟

نارنجی رنگ فوق العاده خوبی برای برقراری ارجاع به معما در فضایی آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلپذیر است. از اکثر مردمان نسبت به رنگ نارنجی بافت مثبتی دارند. نارنجی همراه خود سیاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفید خوب پالت رنگ لذت بخش برای شما ممکن است تحمیل می تنبل. اگر نیاز دارید به محصول شخصی ظاهری پایه بدهید هر دو در جستجوی رنگی جالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوانا برای نوشتن روی محصول هستید، رنگ نارنجی را محدوده کنید.

استفاده اجتناب کرده اند {این رنگ} ها در هدایای تبلیغاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبلیغاتی به جاذبه تبلیغ ممکن است {کمک می کند}. بعد از همه این به نوع معما را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگ گروه ممکن است نیز وابسته است. برای توصیه {در این} زمینه اجتناب کرده اند مشاوران نمایندگی در دسترس بودن کننده کمک بگیرید.