روسیه نیازمند تنظیم نظام در اوکراین نیست – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند العالم، وزیر امور خارجه روسیه در سخنانی ذکر شد کدام ممکن است این ملت قصد تنظیم نظام در اوکراین را ندارد.

بر مقدمه این گزارش، «سرگی لاوروف» در گفتگو همراه خود عالی جامعه تلویزیونی ایتالیایی ذکر شد کدام ممکن است روسیه نیازمند تحویل دادن ولادیمیر زلنسکی نیست اما علاوه بر این خواهان آزادی تمام غیرنظامیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقف نبرد است.

وزیر خارجه روسیه در {پاسخ به} سوالی کسب اطلاعات در مورد اینکه خواه یا نه روسیه نیازمند تحویل دادن زلنسکی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواه یا نه این شرط صلح است؟ ذکر شد: ما نیازمند تحویل دادن وی نیستیم. اما علاوه بر این می خواهیم اصل توقف نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی تمام غیرنظامیان را بدهد. زلنسکی اگر به نیروهای اوکراین اصل توقف نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی غیرنظامیان را دهد ممکن است صلح را در کشورش برقرار تدریجی.

لاوروف افزود: هدف ما تنظیم نظام در اوکراین نیست. این تنها، تخصص آمریکاست. این تنها آمریکاست کدام ممکن است برای این امر امتحان شده می تدریجی. آنها {در سراسر} جهان کف دست به این کار می زنند.

وزیر خارجه روسیه ذکر شد: ما نیازمند تضیمن ایمنی مردمان در شرق اوکراین هستیم به همان اندازه مورد شبح نظامیان قرار نگیرند. علاوه بر این می خواهیم کدام ممکن است هیچ تهدیدی ایمنی روسیه را اجتناب کرده اند آلودگی اوکراین شبح نکند.