روسیه: ۴۹ مخزن سوخت اوکراینی و ۲۱ پهپاد را منهدم کرد
وزارت دفاع روسیه: تیپ ۳۰ مکانیزه نیروهای مسلح اوکراین در منطقه کلینوو جمهوری خلق دونتسک کمتر از ۵۰ پرسنل دارد و بیش از ۱۷۰ نفر به دلیل خسارات ناشی از آتش سوزی روسیه باقی مانده اند. سربازان و افسران به شدت مجروح شدند و منطقه جنگی را ترک کردند.