رکورد گینس ۲۷۰ کیلومتر با دوچرخه (فیلم)


برای ثبت رکورد جدید گینس باید مراحل رسمی را طی کنید تا به هدف خود برسید. البته شکستن رکورد قبلی عزم جدی و مهارت های فوق العاده ای می خواهد. در عین حال بهترین رکوردها سال هاست که حفظ شده اند و اعتبار و جایگاه خود را از دست نداده اند. پروژه رکورد سرعت دوچرخه پروژه ای دشوار است که ماه ها برنامه ریزی و آزمایش های زیادی را به خود اختصاص داد. در این آزمایش، الیاس شوارتزلر محدودیت سرعت دوچرخه، محدودیت سرعت دوچرخه و ذهن دوچرخه سوار را کنار زد و سریع ترین مرد جهان شد که توانست به سرعت ۲۷۲ کیلومتر در ساعت برسد. سواری دوچرخه .. در قسمت زیر ویدیویی را مشاهده خواهید کرد که مراحل ثبت این پاییز جدید در گینس را نشان می دهد.

برای دسترسی سریعتر به اخبار داغ اینستاگرام Kamapress را دنبال کنید. از جانب اینجا درج کنید.

ویدیوهای پربازدید را ببینید:

انتهای پیام

برای دسترسی سریعتر: