زنجان ۲۶۶ معدن فعال دارد / کل ذخایر معدنی آیماگ ۷۳۰ میلیون تن است.


به گزارش خبرگزاری فارس، زنجان و محسن افشارچی بر اساس بند ۵ ماده ۴۳ قانون طرح ۶ بخش معدن، حداکثر تا یک درصد از فروش معدن و فعالیت های تولیدی معدنی اختصاص دارد که به ضرر اهالی آیماژ است. ۲۰ معدن در سال ۱۳۹۸ از محل احداث مدرسه ۱۲ ساله روستای کاکایی ماخنشان و بهسازی جاده پری ۱۵۰ میلیارد ریال دریافت کردند. دلال قرار بود در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۴۰ میلیارد ریال برای ۶۷ معدن هزینه شود که پس از آن به منطقه مورد نظر اختصاص یافت.

استاندار زنجان بر استفاده روزافزون از ظرفیت قانونی معادن در رابطه با حقوق دولتی تاکید کرد.

وی افزود: با توجه به ظرفیت های قانونی درج شده در بودجه امسال، باید تلاش خود را برای احیای این حقوق مضاعف کنیم.

افشارچی ۲۶۶ معدن فعال، ۹۷ معدن غیر فعال و ۹ معدن متروکه در aimag وجود دارد. منابع ۷۳۰ میلیون تن معدن در آیماژ وجود دارد که سالانه ۱۳ میلیون تن آن استخراج می شود که ۷.۵ میلیون تن آن قابل بهره برداری است.

استاندار زنجان با بیان اینکه هم اکنون ۱۵ منطقه امیدبخش در زنجان در حال اکتشاف است، گفت: باید بین مسائل زیست محیطی و توسعه معدنی استان تعادل برقرار شود.

پایان پیام / ۲۳۰۸
آن را در صفحه اول پیشنهاد دهید