زندگی مجلل گاو را ببینید. آینده صنعت دامپروری
جمعیت جهان به سرعت در حال افزایش است. تامین غذا برای ۷ تا ۸ میلیارد نفر از مردم جهان، بشریت را مجبور می کند تا به فکر راه هایی برای بهبود بهره وری تولید غذا باشد. این شامل افزایش کیفیت زندگی گاوها می شود! در این ویدئو نگاهی به آینده صنعت دامپروری بیندازید. منبع: خبرآنلاین