سامسونگ گلکسی واچ ۵ پرو را همراه خود باتری قادر مطلق راه اندازی شد کرد


Samsung Galaxy Watch 4 منصفانه ساعت معقول برتر بود کدام ممکن است توانست بینندگان زیادی را به شخصی فریب دادن تدریجی. تنها عیب این ساعت عمر کم باتری است. حالا سامسونگ در امتحان شده {است تا} اشکال را در فناوری جدید رفع تدریجی به همان اندازه مدل جدید گلکسی واچ ۵ پرو را همراه خود باتری قادر مطلق در دسترس بودن تدریجی.

به گزارش سرویس فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری خبری تکنا، گلکسی واچ ۵ پرو کدام ممکن است بهتر اجتناب کرده اند واچ ۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید واچ ۵ سنتی قرار دارد، برترین مدل این خانوار است. بر ایده گزارش های چاپ شده شده، این ساعت معقول به باتری ۵۷۲ میلی آمپر ساعتی مجهز شده است. پیش اجتناب کرده اند این، سامسونگ اجتناب کرده اند بهترین باتری در گلکسی واچ ۴ استفاده می کرد کدام ممکن است تنها ۳۶۱ میلی آمپر ساعت بود.

همراه خود ملاحظه به کمیت باتری به کار گذشت در گلکسی واچ ۵ پرو، احتمالاً در مانکن جدید ۶۰ سهم افزایش قابلیت را تخصص خواهیم کرد. این در حالی است کدام ممکن است مشتریان همراه خود خوردن بالا تنها می توانند کمتر اجتناب کرده اند ۴۸ ساعت اجتناب کرده اند این باتری استفاده کنند. با این حال {افرادی که} تمامی قابلیت های ساعت معقول را به طور همزمان روشن نمی کنند، می توانند بیش اجتناب کرده اند ۲ روز اجتناب کرده اند Watch 5 Pro استفاده کنند کدام ممکن است این عملکرد برای شما ممکن است جذاب است. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند باتری بزرگتری {در این} ساعت معقول استفاده شده است، احتمالاً قیمتی بهتر اجتناب کرده اند مانکن سنتی Watch 5 را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این با کیفیت صنعتی‌تر ممکن است داشته باشد. عمیق بیشتری اجتناب کرده اند اطلاعات چاپ شده شده توسط دست نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی تأمین خبری نیز ساخت ۱۰۰ درصدی ۵ پرو را تایید نکرده است.