سخنرانی رهبر معظم ایران در مورد حجاب اجباری و قاچاق مشروبات الکلی را ببینید
رهبر انقلاب در خصوص رسوایی های اخیر در رابطه با حجاب اجباری گفتند: آنها پول زیادی خرج می کنند و چهره زنان مسلمان را در صدها رسانه تحت تأثیر قرار می دهند، اما در نتیجه کمتر دختری فریب می خورد. چیزی که مرا آزار می دهد این است که گاهی بحث حجاب اجباری مطرح می شود. برخی ناآگاهانه خطی را دنبال می کنند که دشمن با تمام تلاش نتوانست آن را انجام دهد./ منبع: الف.