سخنگوی وزارت امور خارجه: خواهان تامین منافع اقتصادی توافقنامه همکاری مشترک در جمهوری اسلامی هستیم.
کنعانی: در حال حاضر مذاکرات به پایان رسیده و جمهوری اسلامی آماده بازگشت به مذاکرات است. در صورتی که طرف مقابل به تعهدات خود عمل کند و حقوق ملت را طبق توافقنامه همکاری تضمین کند، به ویژه در چارچوب قطعنامه های شورای امنیت و تحریم هایی که در قالب اقدامات یکجانبه ایران علیه ملت ایران اعمال می شود. ایالات متحده.