سرمربی تراکتورسازی انتخاب شد




بیانیه باشگاه تراکتورسازی: قربان بردیف با سابقه کار در باشگاه های موفق روستوف، روبین کازان روسیه و سایر کشورهای خارج از شوروی سابق وارد تبریز شد تا بتوانیم با همکاری یکدیگر ساختاری حرفه ای برای فوتبال تراکتورسازی ایجاد کنیم.