سرپرست جدید اداره کل بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان قم راه اندازی شد شد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، عصر روز سه‌شنبه در مراسمی کدام ممکن است همراه خود حضور معاون امور حقوقی، مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان‌های وزارت بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان، محله بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان، کارگران اداره کل، رؤسای هیئت‌های ورزشی، پیشکسوتان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران استان در سالن سنت سرای جوان برگزار شد اجتناب کرده اند امتحان شده‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زحمات ۴۰ ماه مدیریت رسول منعم سرپرست کل سابق بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان استان قم، همراه خود قرائت سپاس نامه‌ای اجتناب کرده اند سوی سجادی وزیر بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان تقدیر به حرکت به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابراهیم سانی خانی همراه خود تصمیم وزیر بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان شناخته شده به عنوان سرپرست جدید این اداره کل راه اندازی شد شد.

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری قم {در این} مراسم در سخنانی گفت: در جاری حاضر استان قم دارای ۲ شهرستان است کدام ممکن است فرمان در آنجا مستقر است؛ این دلیل است باید ادارات مختلف در آن مناطق استقرار یابد کدام ممکن است اداره کل بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان اجتناب کرده اند جمله آنها است.

احمد حاجی زاده عنوان داشت: این سیستم‌های بخش ورزشی می‌بایست به صورت کارشناسی دنبال شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا باید اجتناب کرده اند توانمندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت پیشکسوتان بهره برد.

وی همراه خود خاص اینکه استان قم دارای کودکان همراه خود تخصص زیادی است ابراز داشت: تجهیزات‌های مختلف استان نیز {در این} زمینه باید همراه با اداره کل بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان برای عملکرد آفرینی کودکان اقداماتی انجام دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای رفع مشکلات کودکان باید قدمی بردارند.

مدیرکل جدید بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان استان قم {در این} مراسم خاص داشت: ورزشکاران قمی دارای قابلیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همت والایی هستند کدام ممکن است همراه خود حکایت‌های مربیان مؤمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی توانستند در بخش‌های مختلف ورزشی در مرحله سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانی خوشحال از آفرینی کنند.

ابراهیم سانی خانی افزود: دانشکده‌های استان قم کدام ممکن است در تراز بالایی هستند انواع قابل توجهی فارغ التحصیل در موضوع ورزشی تربیت کرده‌اند کدام ممکن است می‌بایست همراه خود استفاده اجتناب کرده اند این قابلیت‌های آموزشی سکوهای خوشحال از را فتح کنیم.

مدیرکل بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان قم ذکر شد: قم ام القرای جهان اسلام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو باید ورزشکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضاهای ورزشی در شأن این شهر مقدس باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم حضور ورزشکاران قمی در بخش‌های ورزشی تأثیرات بهتری نسبت به قبلی داشته باشد.