سفر رئیس جمهور به شیرازکد خبر: ۹۷۰۴۴۰

آیت الله رئیسی صبح امروز وارد شیراز شد، از جمله برنامه های رئیس جمهور در این سفر بازدید های میدانی از مناطق مختلف استان فارس و دیدار های مردمی با اقشار مختلف مردم، علما و نخبگان است.

۲۲ مهر ۱۴۰۰ – ۱۲:۳۷