سقف فرصت های شرکت های دانش بنیان اعلام شد


به گزارش خبرنگار گروه علم و توسعه خبرگزاری فارس، در سال های اخیر بنگاه های دانش بنیان و فناوران در بسیاری از زمینه ها ظهور کرده اند و توانسته اند با بومی سازی محصولات خود اقداماتی را برای کاهش خروج ارز انجام دهند اما همچنان ادامه دهند. در این مسیر، بودجه و بودجه کافی برای تکمیل آزمایش مورد نیاز است.

علی اصغر نجیمیدبیر، منشی گروه کاری دفتر مرکزی صنعت و بازار فناوری می گوید از شرکت های دانش بنیان حمایت می کند: ما صاحب دو نوع فناوری هستیم و یک مدل این است که شرکت ها فناوری خود را از طریق تحقیق و توسعه داخلی توسعه می دهند. در مدل دوم، ما در حال کار برای ارائه فناوری به خوشه از طریق مکانیزم نوآوری باز هستیم و مرکز فناوری نانو برای هر دو برنامه دارد.

وی ادامه داد: در رویداد Rinkset مدل توسعه داخلی شرکت ارائه می شود، این برنامه دو ایده فناوری را به شرکت ها معرفی می کند و فرصت ها و پشتیبانی را برای تحقیق و توسعه مشارکتی فراهم می کند. ».

نجیمی وی افزود: در مدل دوم به نام شبکه های مبادله، تقاضای تولید را به شرکت های دانش بنیان معرفی می کنیم یا شرکت های بزرگ دانش بنیان که قصد دارند محصولات تحقیق و توسعه خود را به سایر شرکت های توانمند برون سپاری کنند. با یکدیگر توافق کرده و اقدامات لازم را انجام دهند.

دبیر، منشی گروه کاری یادآوری تولید و بازار ستاد فناوری: به طور کلی فرآیند ستاد نانو به منظور تسهیل ارتباطات در این مدل، ارائه خدمات بازرگانی از جمله معرفی فناوری در مدل اول، ارائه فرصت های مالی و … است. برای حمایت فکری تامین آزمایشگاه، مواد اولیه مورد نیاز، …

نجیمی وی در خاتمه گفت: فرصت های ارائه شده به شرکت های دانش بنیان بر اساس پروژه های آنها است. با توجه به تقاضای زیاد و محدودیت منابع، حداکثر مبلغ فعلی تسهیلات ساختمانی یک و نیم میلیارد است که در صورت موفقیت محصول شرکت به عنوان وام و بخشی از آن بلاعوض خواهد بود. در حین تلاش پروژهپروژه های مهم و استراتژیک باید از منابع دیگر تامین شود و طرح اجرا شود.

پایان حرف/
این مقاله را در صفحه اول توصیه کنید