سند سراسری ۱۱ تأثیر زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی به استاندار خزر ابلاغ شد


سند سراسری ۱۱ تأثیر زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی به استاندار خزر ابلاغ شد

وزیر میراث زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی طی نامه های به صورت جداگانه ای اجتناب کرده اند سند هشت تأثیر زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی به استاندار خزر خبر داد.

اشاره کردن شده گالن به گزارش میراث آریا، در یکی اجتناب کرده اند نامه های مهندس سید عزت الله زرگامی خطاب به محمدمهدی علوی، تحت سلطه قزوین:

به استناد بند (ج) ماده عالی قوانین تشکیل گروه میراث زیبایی شناختی مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بند ۶ ماده ۳ اساسنامه گروه میراث زیبایی شناختی مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی. سند آثار زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی منقول را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمنقول، آثار سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کاتالوگ} های مربوطه پیوستن، سند بنای زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی «خانه مرتضوی» واقع در جهان قزوین، شهر قزوین، بخش مرکزی، شهر قزوین، جاده امام خمینی، تبریز. جاده ، کوچه سردار همام، کوچه مرتضوی به شماره ۳۳۵۷۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۰ سند شده در فهرست آثار سراسری ایران، گفتن می گردد.

تأثیر مذکور خرس ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت این وزارتخانه بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرگونه مداخله، تصرف هر دو اقدام اجرایی کدام ممکن است در نتیجه تخریب هر دو تنظیم هویت آن شود، طبق چرخ دنده ۵۵۸ به همان اندازه ۵۶۹ کتاب پنجم قوانین مجازات اسلامی، تعزیرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجازات‌های اسلامی تخلف محسوب می‌شود. دلسرد کردن. مجازات‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجازات مرتکب جرم «تدوین می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعاده کار تنها همراه خود تأیید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت این وزارتخانه امکان‌پذیر {خواهد بود}».

سند سراسری ۱۱ تأثیر زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی خزر

مهندس زرگامی در هفت نامه درست مثل تولید دیگری به استاندار قزوین اجتناب کرده اند سند هفت تأثیر سراسری زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی به رئوس مطالب زیر خبر داد.

۱- رگبارهای فضل علی خان واقع در شهر شراب سازی اجتناب کرده اند قابلیت ها خرمدشت شهرستان خرمدشت روستای رادکان به شماره ۳۳۵۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳۰۰ هجری قمری.

۲- بلان تابه واقع در شهرستان اپک نیمه مرکزی شماره ۳۳۵۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴۰۰.

۳- کانال ارسنج واقع در شهر بوئین زهرا بخش مرکزی روستای الزهرا زیرین روستای آراسنگ پلاک ۳۳۵۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳۰۰.

۴- «برج سردار یار افشار» واقع در شهر شراب سازی، بخش خرمدشت، بخش الافشاریه، روستای یار آباد به شماره ۳۳۵۹۴، مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۰۰ ه.

۵- تپه شهرهباز خنا واقع در شهر البرز نیمه میانی شماره ۳۳۵۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴۰۰.

۶- تپه قشلاق ۶ واقع در شهر اپک نیمه میانی شماره ۳۳۵۹۶ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۰۰ ه.

۷- کاخ طوطی واقع در شهر قزوین، نیمه مرکزی، شهر قزوین، جاده امام خمینی، روبروی تالار نوفل لو شاتو، کاخ طوطی پلاک ۳۳۵۹۷، مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۰۰.

علی اصغر منسان، وزیر اسبق میراث زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی در گزارشی به استاندار وقت قزوین دانستن درباره سند سراسری سه تأثیر زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی سراسری به رئوس مطالب زیر گزارش داده بود:

۱- «جهان آلو» واقع در شهرستان شراب سازی در بخش خرمدشت به شماره ۳۳۱۴۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورخ ۶/۵/۱۳۹۹ شمسی.

۲ – تل تاریخی ۴ بانه واقع در شهرستان بویین زهرا نیمه میانی ۵/۶/۱۳۹۹.

۳- «تل پیشوای مجاهدین» واقع در شهر آبیک نیمه وسط شماره ۳۳۱۴۹ مورخ ۶/۵/۱۳۹۹ ه.

انتهای پیام

ترس ایرانی ها چیست؟
همین جا را مورد توجه قرار گرفت کن