سهشنبه؛ ساعت کاری ادارات در ۱۵ شهر خوزستان دو ساعت عقب است
تمامی ادارات، بانک ها و دستگاه های اجرایی اهواز، آبادان، خرمشهر، شوشتر و دزفول (به استثنای تفریحی، درمانی، بهداشتی، اورژانس ۱۱۵، شیفت و عملیات، خدمات شهری، مدیریت شهری، بیمارستان ها و آتش نشانی ها) عمل. بندرماهشهر، گتوند، اندیمشک، حمیدی، باوی، کارون، دشت آزادگان، شوش، هویزه و شادگان در روز سه شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ دو ساعت تاخیر داشتند.