سپاه ۲۱۶۸ بطری مشروبات الکلی را منهدم کرد
فرمانده منطقه پنجم نیروی دریایی فدراسیون روسیه: ظهر امروز رزمندگان یگان نیروهای شناور منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه به یک شناور سبک مطابق با طرح ویژه گشت دریایی مشکوک شدند. در تحقیقات انجام شده ۲۱۶۸ قوطی مشروبات الکلی کشف و ضبط شد.