سیاست های زیست محیطی پیشنهادی در برنامه هفتم توسعه بررسی شد – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، اعضای کمیسیون مشترک شورای اجماع نظام در بیست و پنجمین جلسه خود سایر سیاست های کلی محیط زیست و امنیت انرژی پیشنهادی در برنامه هفتم توسعه را بررسی کردند.

برخی از اعضای مجمع به ریاست محمدبکر ذوالکدر و نمایندگان مجلس، قوه قضائیه، برنامه و بودجه، بانک مرکزی، ستاد مشترک نیروهای مسلح، مرکز ارزیابی و کنترل راهبردی مجلس، کمیسیون مشترک، دو بخش الحاق سیاست های کلی را مورد بررسی قرار دادند. از برنامه هفتم

در این جلسه کمیسیون زیرساخت و تولید کمیته نظرات و جمع بندی های خود را در خصوص «بهبود محیط زیست و بهبود محیط زیست به ویژه شاخص های عملکرد آلودگی هوای شهرهای بزرگ» ارائه کرد. افزایش حداقل پنج پله ای شاخص های عملکرد زیست محیطی در سال، کاهش ۱۰ درصدی آلودگی سالانه هوای پایتخت، مدیریت پیامدها و مشکلات تغییرات اقلیمی با استفاده از توانمندی های ملی، منطقه ای و بین المللی. بین المللیآنها در مورد سیاست های برنامه توسعه ملی هفتم توافق کردند.

در ادامه، اعضای کمیسیون مشترک موضوع امنیت انرژی را مطرح و تصمیم گرفتند «با مشارکت در سرمایه گذاری داخلی و خارجی، اکتشاف و تولید مخازن و میادین مشترک، تولید نفت خام و گاز طبیعی را افزایش دهند».

از دیگر مصوبات این کمیسیون، تمرکز بر «افزایش ظرفیت حفاظت شده تولید نفت و گاز طبیعی توسط صندوق های غیرجامعه و افزایش تولید به طور متوسط ​​سالانه یک درصد با سرمایه گذاری داخلی و خارجی» بود.

در این نشست داود دانش جعفری، پرویز داوودی، سید مرتضی نبوی، حسین مظفر، مجید انصاری و سید مصطفی حضور داشتند. ما داریم می رویمسعید جلیلی، غلامرضا آقازاده، صادق واعظ زاده اعضای مجمع و نمایندگان تشکل های مرتبط در خصوص مسائل زیست محیطی و انرژی های فسیلی به بیان نظرات خود پرداختند. قابل کپی هست آنها به برنامه هفتم توسعه اشاره کردند و موضوع مفاد امنیت انرژی برنامه هفتم و سایر مفاد سیاست کلی را برای بررسی و ارزیابی بیشتر به جلسه بعدی کمیسیون مشترک ارجاع دادند.