شبکه مستند اکران فیلم «زندگی در کلام» در دفاع از دکتر محمد معین
شهپرراد گفت: آقای مصطفی رزاق کریمی پیشنهاد کارگردانی سه فیلم در سریال «مثل سرو» را به من داد و فرصت پژوهشی خوبی به من داد. هر یک از این سه فیلم که تاریخ ۱۰۰ ساله ایران را در بر می گیرد، مکمل دیگری بود. مثلا علامه محمد قزوینی، دکتر محمد معین و دکتر سید جعفر شهیدی.