شتاب کرونا در بوشهر


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بوشهر، حسن مالک زاده در مخلوط خبرنگاران تصدیق شد: معمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص مجدداً در جاری {افزایش است} به منظور که اولین مراجعات سرپایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جستجو در آن انواع اشیا بستری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام انواع فوتی ها افزایش خواهد یافت.

رئیس دانشکده علوم پزشکی بوشهر تصریح کرد: اجتناب کرده اند ابتدای فروردین انواع مراجعات سرپایی به اورژانس به ۱۵۸ مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روز آخر به ۱۹۰ مورد رسیده است کدام ممکن است به معنای افزایش ابتلا به این بیماری است.افراد دریافتند کدام ممکن است افزایش ۱۰۰ درصدی درگیر کننده است.

وی همراه خود ردیابی به کشته شدن ۱۵۱ نفر اجتناب کرده اند ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ تاکنون، ذکر شد: منطقیماهانه ۵۰ فوتی داشتیم کدام ممکن است نماد دهنده قابل توجه بودن سویه آمیکرون است کدام ممکن است احتمالاً ناشی اجتناب کرده اند همین زیرپوشه ها {بوده است}.

ملک زاده همراه خود دقیق اینکه این مثال رو به {افزایش است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند مورد توجه قرار گرفت قابل توجه تری است، افزود: ۷۳ سهم فوتی ها بالای ۶۵ سال سن دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید واکسیناسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی نوبت سوم باید {در این} سن قابل توجه تری متعهد شدن شود.

وی همراه خود ردیابی به واکسیناسیون ۳۵ درصدی نوبت سوم کرونا ذکر شد: همراه خود ملاحظه به اینکه امکانات کامل واکسیناسیون به همان اندازه ساعت ده عصر در سفر نوروزی سرزنده بودند، تمامی امکانات ارائه دهندگان کامل سلامت در نوبت صبح را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمبولانس ها سرزنده بودند. ساحل به همان اندازه ساعت ده عصر مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمانان خوب عصر ماندند با این حال احتمال اکتسابی واکسن مخصوصا نوبت سوم فوق العاده کم است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی بوشهر همراه خود دقیق اینکه ۳۹.۹ سهم اجتناب کرده اند آزمایش‌های PCR در مراجعین سرپایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستری خوش بینانه {بوده است}، ذکر شد: این امر می‌تواند سیگنال آغاز جدیدی باشد.

ملک زاده همراه خود دقیق اینکه سبد واکسیناسیون مناسب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلی برای تهیه واکسن نداریم، اضافه کرد: اجتناب کرده اند افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات اجرایی پیش بینی داریم به امر واکسیناسیون ملاحظه بیشتری داشته باشند.

وی در خصوص حضور دانشکده‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارس ذکر شد: ستاد سراسری کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص خاص رئیس‌جمهور کنجکاوی زیادی به بازگشایی مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده‌ها دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده زیادی {در این} زمینه {انجام شده} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانون اصلی زیادی موجود است. با اشاره به پایش سلامت، دستورالعمل در مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشگاهیان با اشاره به این موضوع. “آنها ظریف هستند کدام ممکن است این قابل پاداش است.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول سریع دهید