شرط اقامت ترکیه همراه خود کسب ملک به ۴۰۰ هزار دلار افزایش کشف شد


دیروز رجب طیب اردوغان تصمیمی نامعلوم گرفت کدام ممکن است شرایط پذیرش تابعیت ترکیه را روی حیله و تزویر تر اجتناب کرده اند تزریق اموال کرد.

به گزارش کامبریس به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری آناتولی، خارجی ها برای اکتسابی شهروندی ترکیه باید ملکی به خوب ارزش حداقل ۴۰۰ هزار دلار خریداری کنند. همراه خود این جاری، به همان اندازه به در لحظه، نامزدها می توانند همراه خود کسب ملکی به خوب ارزش حداقل ۲۵۰۰۰۰ دلار، پاسپورت ترکیه را اکتسابی کنند.

{در این} اتصال اصولاً بیاموزید:

بر ایده این گزارش، بند «ب» ماده ۲۰ شرایط اخذ تابعیت جدا از اشیا استثنا این دلیل است اصلاح یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تخلیه در روزنامه مناسب ترکیه اجرا تبدیل می شود.

نامزدها پاسپورت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهروندی ترکیه به همان اندازه سه سال {نمی توانند} اموال شخصی را بفروشند هر دو سوئیچ دهند.

ایرانیان در صدر فهرست معامله گران ترکیه قرار دارند

به گزارش رسانه های ترکیه، ایرانیان طی ۲ سال قبلی ۱۶۶۱ نمایندگی را در ترکیه به پرونده رسانده اند. آنها علاوه بر این بیش اجتناب کرده اند ۱۶۰۰۰ خانه در ملت خریداری کردند. بر ایده این آمار ایرانی ها اولین سرمایه گذار خارجی در ترکیه هستند.

ایرانی ها {در این} ۲ سال بیش اجتناب کرده اند ۴۵۷ میلیون لیر برابر ۳۱ میلیون دلار در ترکیه برای پرونده نمایندگی کردند. به همان اندازه در گذشته اجتناب کرده اند سال ۲۰۲۰، ساکنان عراق، سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه اجتناب کرده اند بهترین مشتریان ملک بودند.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، خارجی ها در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ ۴۵۹۱ ملک در ترکیه خریداری کردند کدام ممکن است این میزان نسبت به ماه درست مثل سال در گذشته ۵۴.۹ سهم افزایش داشته است.

ساکنان ایرانی در ماه جاری ۷۱۱ واحد مسکونی در ترکیه خریداری کردند. عراقی ها همراه خود ۶۳۳ واحد روسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۹ واحد کسب در ماه فوریه دومین مصرف کننده غول پیکر املاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستغلات در ماه فوریه شدند.

انتهای پیام

برای ورود سریعتر: