شریعتمداری با چاشنی تند دفاعی کلیباف به ظریف حمله کردآقای ظریف و دیگر دولتمردان آقای روحانی باید از آقای کلیباف و دیگرانی که در تصویب برنامه اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها و نجات آنها از خود راضی، بی عملی و باج خواهی آمریکا کمک کردند، تقدیر و تمجید کنند، اما مشخص نیست چرا این کار را کردند. بنابراین. برای کشور آمریکا عزادارند. بخورند؟!