“شعر زنی است با موهای کوتاه” شاعر بی فرم – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه مجموعه «شعر زنی است با موهای کوتاه» اثر الهه قنبری راد با حضور جمعی از شاعران، منتقدان و ادب دوستان در کافه «فراموشی» برگزار شد.

سلیمانی شاعر و منتقد در بخشی از این نمایش گفت: «شعر زنی با موهای کوتاه است» را می توان آیینه شعر مدرن برای دهه ها دانست. به استثنای مهارت های زبانی شاعر و پختگی بیشتر آثار این کتاب، رویکرد شاعر به زبان بازتاب فاصله زمانی بین سرودن برخی ابیات است، یعنی شعر اغلب نتیجه کنش ذهنی است. از طرفی، پژوهشگران و منتقدان را در بررسی زندگی نامه شعر یاری می رساند، زیرا سیر تحول نگارش شاعر در حوزه مطالعاتی نیز مورد توجه نویسنده قرار گرفته است.

وی افزود: یکی از ویژگی های این مجموعه ترسیم موقعیت است که شاعر گاهی بدون پرداختن به آرایه، بدون بیان پیچیدگی زبان شناسی و بیان موقعیت زمانه، تفکر زبانی را به این سمت سوق می دهد. من چنین شعری را موضوعی نمی دانم چرا که مجموع این آثار تصویری کلی در ذهن خواننده ایجاد می کند. قنبری به فرم کلاسیک و قالب موزون شعر پایبند است و نیازی به تغییر در موسیقی بیرونی و جانبی ندارد. اگر چه برخی از آیات به مسائل اجتماعی می پردازد و با آوردن واژه هایی از دنیای ذهنی زنانه آن زمان سعی در پیشرو بودن آنها در معنا دارد، اما در قالب و ساختار کلاسیک خود ثابت قدم مانده است.

حمیدرضا شکارسری شاعر و منتقد است. در این جلسه کلاس شعر نیز حضور داشت که به بررسی اشکال، محتوا و ابعاد مختلف نشریه پرداخت. شکارسری در ابتدای سخنان خود به آسیب شناسی بازار کتاب شعر پرداخت و فرصت ها و تهدیدهای این معضل را زمان بر دانست و بیان کرد: جمع شدن جای امیدواری است.

وی در خصوص معیارهای بررسی مجموعه شعر «شعر زنی با موهای کوتاه است» گفت: ابتدا باید بررسی کنیم که این کتاب چگونه با شعر زمان ما ارتباط دارد و دوم اینکه آیا ابیات این کتاب به هم مرتبط هستند یا خیر. به شعر این کتاب در مورد نسبت شعر روزگار ما، همان نئوکلاسیکیسم نئوکلاسیک، رابطه کجی در فضای تطهیر بعد از شعر دهه هفتاد است، برای زبان شعر بی ضرر است، خوانش کلمه نزدیک است. به زبان گفتار.کلمه واژه زمان است اما نگاه نگاهی سفارشی است.در این مجموعه شعر ما کت و شلوار فرم نمی بینیم.یعنی دنبال موضوع.

شکارسری افزود: این اتفاق در دهه ۱۳۷۰ بعد از جریانی که غزلیات را همراهی می کرد رخ داد و البته سلامت زبان و گفتار نیز وجود داشت. اما سازماندهی اشعار این مجموعه چگونه است؟ احساس می کنیم ابیات این مجموعه دستچین شده است، یعنی بیشتر ابیات از نظر محتوایی شخصی، عاشقانه، زنانه است و شاعر شاعر است. زنی که زمان را بیان می کند، شاعر آگاه یا ناخودآگاه، در این کتاب مجموعه ای از اشعار را که بازتاب دهنده دیدگاه زنان عصر ما و دیدگاه آنها نسبت به زنان است، گردآوری کرده و در مجموع مجموعه ای منسجم و مناسب را تهیه کرده است.

علی مظفر، شاعر و مدرس دانشگاه نیز در این نشست از دغدغه های تخیلی شاعر در فضایی خاکستری تا معتدل، رویکرد او به زندگی با نگاه زنانه و البته بسامد اجتماعی و کار روزمره صحبت کرد. شعر خوب شاعر از طریق پنجره مونولوگ دیالوگ به شیوه ای داستانی و غیرکلامی با مخاطب ارتباط برقرار می کند.

وی افزود: اگرچه حواس و توانایی شاعر در بیان چیزهای فیزیکی به انتزاع تقلیل می یابد و ساختار رکود به طور کامل به استعاره، تقلید، قیاس نمی رسد، اما نقش او در زندگی شاعرانه کاملاً مملو از تجربه زیستی است. همجنس گرایی او. ” اما من فکر می کنم؛ زبان محاوره نسبت به کتاب تبعیض قائل شد. به طور خلاصه، زبان شعر آهنگین، زنده و بی پیرایه است و اگرچه گیرنده نمی تواند در اقیانوس پر شعر شنا کند، اما با نگرشی شاعرانه، موجی از نوشتار، نگرش صمیمانه به حواس و سیستم عاطفی همراه است. . ، ضامن راه کلام برنده است.

گفتنی است این دیدار در فضایی دوستانه و محبت آمیز به سرپرستی عسگرعلی کرمی و با حضور شاعران و هنرمندان مطرحی چون فرامرز راد، فرح تجلی، رضا پناهیان الوارس، محمدعلی منصوری و الهه کاشانی برگزار شد. ، مهدی زکی زاده، مسعود نصیری، علی سلطانی، محسن محمدی، پریسا عباسی، لیلی فراهانی، بابک گادری نوا طاهری، رضا بردبار.