شماره تلفنی که مشکلات تولید کشور را حل می کند
در سخنان یکی از فعالان صنعتی کشور، فعالیت دبیر ستاد اقتصادی دادگاه مقاومت را راهگشای بسیاری از مشکلات صنعتی کشور دانستند: تولیدکنندگان و کارآفرینان در هر ساعت از شبانه روز با آن مواجه هستند. وقتی مشکلی پیش می آید با معاون دادستان کل کشور تماس می گیرند تا مشکل را مطرح کنند و واقعاً برای حل مشکل جدی هستند.