شهردار تهران از وضعیت ثبت دولتی ۸ میراث فرهنگی ناملموس خبر داد.


شهردار تهران از وضعیت ثبت دولتی ۸ میراث فرهنگی ناملموس خبر داد.

معاون نخست وزیر و معاون میراث فرهنگی استان از وضعیت ثبت دولتی هشت اثر ناملموس فرهنگی به استاندار تهران خبر داد.

خبر دادن گلو به گزارش میراث آریا، علی دارابی معاون میراث فرهنگی کشور در نامه ای به محسن منصوری استاندار تهران گفت:

«مواد ۱۱ و ۱۲ قانون الحاق ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس مصوب ۱۳۸۳ شورای اسلامی و مواد ۲ و ۳ قانون، هیأت محترم وزیران و میزان ثبت عناصر ثبت شده در فهرست ملی در سال ۱۳۸۶ به شرح زیر است، میراث فرهنگی ناملموس اعلام شده و هرگونه فعالیت برای حفاظت از این میراث مورد تاکید قرار می گیرد.

۸ ثبت ملی میراث فرهنگی ناملموس تهران

لیست نمایندگان:

۱- برف اندیل (برفندیل)، برف چال، پرگین ورو (ورف)، ورف چال، دانش و فنون سنتی استفاده از منابع آب (منطقه پیشنهادی در خراسان شمالی) شماره ۲۵۹۷ مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۰.

۲- شماره گیری دماوندی ۲۶۵۵ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

۳- ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ محرم شماره ۲۶۵۶ فیروزکو

۴- محفل خوانی بازار تهران ۱۷/۱۲/۱۴۰۰ در ۲۶۵۷

۵- سبدهای سنگان، مهارت های سنتی بافتن سبد سنگان (به شماره های ثبت ۲۵۱۵.۲۱۱۰، ۱۹۵۲.۱۴۵۸، ۱۴۴۱.۱۳۲۳، ۹۳۷.۹۳۴، ۹۳۰.۸۳۳ مراجعه کنید) شماره ۲۶۵۸، ۱۷/۱۲/۱۴

۶- ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ شماره ۲۶۵۹ مهارت ساخت عروسک نخودی و نقش اجتماعی آن

۷- ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ در ۲۶۶۰ valek به علاوه مهارت های آشپزی

۸- ۱۷/۱۲/۱۴۰۰ حضرت عبدالعظیم (ع) شماره ۲۶۶۱ چراغ افروختن و آیین خطبه.

همچنین بخوانید:

شهردار تهران از ثبت ۶ اثر در فهرست آثار ارزشمند تاریخی و فرهنگی خبر داد

شهردار تهران از وضعیت ثبت دولتی ۷ اثر طبیعی خبر داد

شهردار تهران از وضعیت ثبت دولتی ۵ اثر تاریخی و فرهنگی خبر داد

انتهای پیام

نگرانی ایرانی ها چیست؟
اینجا را ببین